ES | CA

Moviments

FAMILIA MISSIONERA VERBUM DEI (FAMVD)

ANDRÉS FAR
Tel.971 769 076
andres.far@hotmail.com

MISSIÓ / CARISMA: La finalitat de la missió de l'FAMVD és la vivència i propagació del Regne de Déu a través de l'oració, el testimoni de vida i el ministeri de la Paraula, formant apòstols de Crist i generant comunitats evangelitzadores. D'aquesta forma el carisma centra la seva missió específica en la Paraula de Déu: pregar la Paraula per assimilar-la i fer-la vida pròpia, transformant-nos en ella i acompanyar, als que ho desitgin, al fet que la pregueu, la visquin i transmetin vivencialment.
La major eficàcia en l'anunci i propagació del Regne de determinar l'esperit, actuació, mètodes i instruments d'apostolat buscant una inserció compromesa en la transformació de la societat en cadascun dels seus àmbits: familiar, social, educatiu, econòmic, polític i cultural, com expressa Pau VI en Evangelii Nuntiandi, 18.

REGNUM CHRISTI

EMILIO POU
Tel.658 817 754
emiliopou@atpproyectos.com

MISSIÓ/CARISMA: Somos un movimiento eclesial internacional católico que busca la instauración del Reino de Cristo en los corazones y en la sociedad. Ponemos al servicio de la vida y misión de la Iglesia su carisma propio que compartimos fieles laicos, solteros y casados, hombres y mujeres consagrados y sacerdotes diocesanos y religiosos Buscamos que las personas tengan un encuentro personal con Jesucristo a través del Evangelio, la vida de oración y sacramental, la experiencia de la comunión y la entrega a los demás en el apostolado. Estamos convencidos de que Jesucristo transforma la vida de quien lo experimenta en la fe y lo transforma en apóstol de una civilización de la justicia y el amor cristianos.

LEGIÓN DE MARIA

MARIA ROSA GARCÍA PLANELLES
Tel.971 403 359
rmgp1940@gmail.com

MISSIÓ/CARISMA: Orar y trabajar apostólicamente en diversos y variados campos con el mismo espíritu de la Virgen María.

No es función de la Legión de María dar socorro material (dinero, ropa, etc.) ni recaudar fondos fuera de ella a favor de nada ni de nadie. Su única fuente de ingresos es la colecta voluntaria y secreta que se hace en cada Junta.

INSTITUCIÓ TERESIANA, ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LAICS

Mª DOLORS Gª-CARPINTERO
Tel.626 393 502
md.gcla@gmail.com

MISSIÓ/CARISMA: Una manera de  de presència en el món inspirada en els Primers Cristians. Els seus membres volen viure els valors de l’Evangeli i procuren una sèria preparació per a realitzar la missió. Il·luminen la seva vida amb la Paraula de Déu, participen en l’Eucaristia, viuen l’amor fratern, fan del compartir una norma de vida i donen testimoni de la seva fe. La pregària i estudi són els senyals d’identitat delas membres de les diverses associacions que formen la Institució Teresiana.  

 CAMP O ÀMBIT D’APOSTOLAT: la seva presència es realitza tant a entitats públiques i privades, a través de l’exercici professional.

  HISTÒRIA:  Fundada pel sacerdote i pedagog Sant Pedro Poveda, a Covadonga l’any 1911. El nom Institució Teresiana està inspirat en Santa Teresa de Jesús, que en paraules de Sant Pedro Poveda, va viure “una vida plenamente humana i tota de Déu”.

La I.T. és present a Mallorca des del 29 de setembre de 1932 quan arribaren les primeres professores. Aquesta presència s’ha anat mantenint al llarg del temps, amb presències a la Universitat, Instituts, Col·legis Públics, tasques diocesanes, parròquies…

 PRESÈNCIA:  Està present a trenta països: Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. A Mallorca promou el projecte educatiu del Col·legi Pedro Poveda als nivells d’Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària. Impulsa la Associació Acit Jove i realitza la seva missió evangelitzadora amb altres educadors, amb l’atenció a les pròpies famílies i a l’etapa de jubilació, promovent la dignitat de les persones i dels pobles. 

INSTITUTO ID DE CRISTO REDENTOR MISIONEROS Y MISIONERAS IDENTES

CARMEN FERNANDEZ PRIETO
Tel.971 402 307
carmenfprieto@hotmail.com

MISSIÓ/CARISMA: Seguimiento e identificaciópn con Cristo, viviendo y testificando bajo la acción del espíritu Santo, una conciencia filial que tiene al Padre como modelo de santidad.Vivir la santidad en común. “ Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo” Vivir el mandato de Cristo “Id y predicad el Evangelio” Nuestro lema “ Cree y Espera”

GRUPS D’ORACIÓ I AMISTAT (GOA)

LLORENÇ ALCINA
Tel.971 716 592
sinmail@sinmail.com

MISSIÓ/CARISMA: Oferir ajuda per a viure millor la pregària en un clima d’amistat.

MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAI CRISTIANS CATALANS

FRANCESC VICENS GOMILA
Tel.648 585 877
trigo@peretarres.org

Els esplais del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a través de:

  •  La promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona
  •  La transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià
  •  La potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat
  •  La consciència de pertànyer a un Moviment Mallorquí, arrelat a la nostra historia i anant de la mà dels nostres germans de Catalunya, amb voluntat de creixement
  •  La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat

En definitiva, la seva funció principal és servir en tot allò que millori la qualitat de les activitats dels centres d'esplai i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.

ENCUENTRO MATRIMONIAL

MIQUEL BARCELÓ GARÍ
Tel.680 297 664
encuentromatrimonialmallorca@gmail.com

MISSIÓ/CARISMA: Reforçar el sagrament del matrimoni i la relació dels preveres i religiosos/es amb la seva comunitat. Aprendre a “estimar com Ell estima”.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE MALLORCA

LORENZO MARIAN BARRIENTOS
Tel.667 561756
lorenmarian@gmail.com

MISSIÓ / CARISMA: Possibilitar que el cor de l'home es trobi amb l'Esperit de Déu, que cada persona que viu un Curset, pretengui una trobada amb un mateix, amb Crist i amb els germans, per Després compartir a sobre ambients la millor notícia, que "Déu en Crist ens estima ", per mitjà del millor mitjà que és l'amistat.

COMUNIÓ I ALLIBERAMENT

BARTOMEU CAPÓ COLL
Tel.685 899 082
clmallorca@hotmail.com

MISSIÓ/CARISMA: La fe com a mètode educatiu per ajudar a la maduració de la vida íntegra, seguint el carisma que l’Esperit Sant suscita dins el moviment de Comunió i Alliberament.

ACIT JOVE (INSTITUCIÓ TERESIANA)

ANA ISABEL RUBIO DE TORRES
Tel.971 474 096
anart60@ hotmail.com

MISSIÓ/CARISMA: La Institució Teresiana, com a grup cristià que es compromet a l’evangelització, ofereix als joves un horitzó de sentit, una forma de seguir Jesúsen el què crèixer i comprometre’s en la promoció humana i la transformació social.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más