ES | CA
Icono titulo Catecumen

Catecumenat

Introducció

«Els Bisbes, com a successors dels Apostols, reben del Senyor [. .. ] la missió d’ensenyar a tots els pobles i de predicar l’Evangeli a tota criatura, a fi que, per mitjà de la fe i del Baptisme, i del compliment dels manaments, tothom obtengui la salvació» (LG 24)

En l’actual situació de secularització alguns adults, joves i al·lots en edat escolar (16 anys) volen conéixer el Senyor i ser batiats. Per altra banda, un gran nombre de persones acudeixen cada any a les parròquies o al bisbat per tal de demanar el sagrament de la confirmació perquè han de ser padrins de baptisme o casar-se.

Sigui pel motiu que sigui, consideram que aquesta és una gran oportunitat que Déu ens concedeix per impulsar una nova pastoral de la Iniciació Cristiana, essent —com diu el Dret— el Catecumenat Baptismal la institució que esta al servei de la formació en la fe i en la vida cristiana d’aquells que desitgen rebre el Baptisme i ser incorporats a l’Església; considerant que el responsable de la iniciació, en tot «temps» i «grau», és el Bisbe, és a dir: promotor de tot el procés de la Iniciació Cristiana, i que li correspon «organitzar, dirigir i fomentar la seva instrucció pastoral» com estableix el Cerimonial dels Bisbes, i el Ritual per a la Iniciació Cristiana d’Adults (RICA).

Necessitat d’un catecumenat d’adults

El Concili Vaticà II va ordenar que es restauràs el Catecumenat baptismal d‘adults (cf. Sacrosanctum Concilium, 64), com la institució que, en el si de la pastoral de la Iniciació Cristiana de la Diòcesi, està al servei del procés de formació en la fe i en la vida cristiana d‘aquells persones que desitgen rebre el baptisme i la seva inserció al misteri de Crist i incorporació a l‘Església.

El Ritual de la Iniciació Cristiana d‘Adults (RICA) de 1972, va establir la manera litúrgica de dur-lo a la pràctica i el Codi de Dret Canònic, el marc legal general per a la seva instauració (cf. cànons 96, 97, 206, 788, 851,1 i 852).

El Catecisme de l‘Església Catòlica, per la seva banda, assenyala que el Catecumenat baptismal d‘adults «té la finalitat de permetre que els catecúmens, com a resposta a la iniciativa divina i en unió amb una comunitat eclesial, duguin la seva conversió i la seva fe a la maduresa» (n. 1248) i el Directori General per a la Catequesi desenvolupa la importància i necessitat del Catecumenat.

Per la seva banda, la Conferència Episcopal Espanyola n‘ha posat en relleu també la importància en els seus documents: La Iniciació Cristiana. Reflexions i orientacions (1998), Orientacions Pastorals per al Catecumenat (2002) i les Orientacions Pastorals per a la Iniciació Cristiana de Nins no batejats en la seva infància (2004).

Cal renovar, doncs, la Constitució del Catecumenat Baptismal que el 9 de novembre de 2002 va decretar el Bisbe de Mallorca, Mons. Teodor Úbeda i Gramage, a la Diòcesi de Mallorca.

Aquest Catecumenat d’adults és per a tots aquells adults, majors de 12 anys que, segons el dret vigent en l’Església, demanen ser-hi incorporats pels Sagraments de la Iniciació Cristiana, tant el sagrament del Baptisme, com el de la Confirmació o de l’Eucaristia. Si les persones que demanen la Iniciació Cristiana tenen menys de 12 anys, se’ls oferirà la Iniciació Cristiana per a infants.

L’esmentat Catecumenat d’adults segueix les Orientacions Generals de la Conferència Episcopal Espanyola i altres documents més recents de la CEE al respecte, de manera particular les orientacions pastorals i les propostes operatives del Sínode Diocesà de Mallorca 1998-99, i especialment el que s’expressa en les Constitucions Sinodals 3.2.1 i 3.3.5.

El Catecumenat d’adults per la seva vinculació amb el Bisbe, té com a Església mare la Catedral, què és el lloc originari i propi del catecumenat. Amb tot, tenint en compte les distintes situacions de la Diòcesi, el Servei Diocesà del Catecumenat assenyalarà en cada cas el lloc propi per a l’Itinerari Catecumenal.

Servei Diocesà per al Catecumenat d’adults

El Servei Diocesà per al Catecumenat d’adults té la missió d’atendre d’una manera adient aquesta nova realitat pastoral. Aquest servei està situat dins l’àmbit de la Vicaria Episcopal d’Anunci i Celebració i té les funcions següents:

- Determinar, regular i valorar, en nom del Bisbe, la formació cristiana dels catecúmens, i admetre candidats a l’«elecció» i als «sagraments», com diu el Ritual de la Iniciació Cristiana (RICA).

- Determinar el desenvolupament més oportú dels temps del procés (precatecumenat, catecumenat, purificació i il·luminació, i mistagogia postbaptismal), graus i ritus (admissió al catecumenat, elecció i celebració dels sagraments).

- Coordinar les distintes activitats i els processos d’Iniciació Cristiana per a catecúmens que es fan en l’àmbit de la Diòcesi. En coordinació amb la Delegació de Litúrgia programa les celebracions en les quals és convenient la presencia del Bisbe. Ha d’inscriure en el Llibre Diocesà del Catecumenat els catecúmens i els elegits.

Materials i programacions

Aquest document ofereix els materials i programacions per a la Iniciació Cristiana dels majors de 12 anys. Recull el material, documents i altres recursos pedagògics necessaris per al procés catecumenal. Aquest document també proposa orientacions per ajudar els sacerdots, diaques, agents de pastoral, laics i persones interessades a conèixer el procés catecumenal.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más