ES | CA
Icono titulo Catecumen

Catecumenat

CATECUMENAT BAPTISMAL D’ADULTS

1

ACOLLIDA

Primera reunió de l’interessat amb el prevere, diaca o agents de pastoral de la comunitat de cristians. L´admissió a la catequesi i començament de les trobades catequètiques.

2

TEMPS D’ANUNCI MISSIONER

El primer any els catecúmens rebran una catequesi mensual que els introduirà en el coneixement del misteri de la salvació. Amb les següents celebracions durant el primer any:

Ritu d’entrada al catecumenat Celebració sagrada de la Paraula de Déu Exorcismes menors i bendició del catecumen Ritu de l’elecció o inscripció del nom

3

TEMPS DE LA PURIFICACIÓ I DE LA IL·LUMINACIÓ

El segon any els catecúmens rebran una catequesi quinzenal i el temps de Quaresma, si és possible el primer diumenge de Quaresma se celebraran els escrutinis i les entregues del símbol de la fe i oració dominical: Credo i Parenostre.

4

TEMPS DE LA MISTAGÒGIA

I a la Vetlla pasqual o en el II Diumenge de Pasqua del segon any rebran els sagraments de la Iniciació Cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia.

La Pasqua és el temps de la mistagògia; cada 15 dies és desenvolupa l’experiència espiritual del nou fidel a la comunitat cristiana i va aprenent a assumir els compromisos i responsabilitats pròpies del cristià, membre de l’Església.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más