ES | CA
Icono titulo Iniciacion

Iniciació cristiana

Itinerari de preparació

1

Acollida

Primera reunió dels pares amb el prevere, diaca o agents de pastoral de la comunitat cristiana.

2

PROCÉS DE FE I

Despertar en la fe. Un primer any on el nin té el primer contacte amb Jesucrist mitjançant els oratoris i els pares apuntats a la Catequesi de Família reben un primer anunci.

Al final del primer any els nins batiats a la infància reben el signe de la creu i els no batiats fan el ritu d’ingrés al catecumenat.

3

PROCÉS DE FE II

Inici del Procés de Fe. Inicis en la fe de l’Església i de la celebració dels misteris de Jesucrist.

El temps de Quaresma els nins batiats reben el sagrament de la Reconciliació i els que no estan batiats els escrutinis o ritus penitencials.

El temps de Pasqua els nins batiats reben el sagrament de la Confirmació i els que no estan batiats el sagrament del Baptisme i la Confirmació.

4

PROCÉS DE FE III

Síntesi del Procés de Fe. Aprofundiment en la fe.

El temps de pasqua els nins reben el sagrament de l’Eucaristia.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más